Техникийн хэлтсийн хамт олон техникийн цайг ялсанд баяр хүргэе

Багийн шагнал

Техникийн албаны хамт олонд техникийн багийн шагнал хүртсэнд нь баяр хүргэе , бусад хэлтсүүд тэдний үлгэр жишээг дагах болно.

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


Бичлэгийн цаг: 1-р сарын 23-2021