Гэрчилгээ

2017 оны 9-р сарын 1-ний өдөр манай компани болох Хэбэй Ханчан уул уурхайн машин механизмын ISO9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ, OHSAS18001 хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын менежментийн системийн гэрчилгээжүүлэлтийг амжилттай хийлээ. менежментийн янз бүрийн системүүд бөгөөд хэрэглэгчиддээ хүлээгдэж буй, сэтгэл ханамжтай чанартай бүтээгдэхүүнийг үргэлжлүүлэн өгөх боломжтой. Үүний зэрэгцээ манай компани хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын удирдлагын иж бүрэн тогтолцоог бүрдүүлж, гэрчилгээжүүлэлтийн байгууллагаас шалгалт өгч, нийгэм, үйлдвэрлэлийн хяналтыг хүлээн зөвшөөрч байгааг харуулж байна.

20191119053033737
20191118071409804
20191120083944270
20191120084118520
20191120084044775
20191120084015165